Obvezni doprinosi samostalnih umjetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Obvezni doprinosi samostalnih umjetnika
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Umjetnici u sustavu socijalnog osiguranja i u plaćanju obveznih doprinosa imaju specifičan položaj. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju obvezno se osiguravaju umjetnici koji se umjetničkom djelatnošću bave u obliku samostalnog zanimanja. Ti osiguranici mogu, prema Zakonu o porezu na dohodak odabrati način plaćanja poreza na temelju poslovnih knjiga ili po odbitku, to jest da porez na dohodak uplaćuje isplatitelj kod svake isplate uz priznavanje izdatka po propisanom postotku. Prema načinu plaćanja poreza određeno je i plaćanja doprinosa. Oni mogu ostvarivati i pravo da za njih doprinose plaća država na teret proračuna. Osim ovih umjetnika obveznih osiguranika, umjetničkom djelatnošću se mogu povremeno baviti i osobe uz zaposlenje. Ako je u tom slučaju riječ o umjetničkom djelu određenom prema Zakonu o autorskom pravu i Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ove osobe su samo porezni obveznici a ne i obveznici doprinosa. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: