Doneseni su novi podzakonski akti temeljem novog Zakona o deviznom poslovanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Doneseni su novi podzakonski akti temeljem novog Zakona o deviznom poslovanju
Stranica:
97.
Autor/i:
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Sažetak:
O novom Zakonu o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.), pisali smo u našem časopisu Računovodstvo revizija i financije br. 7/03. na str. 11. Istodobno s donošenjem tog Zakona nisu bili doneseni i podzakonski akti kojima se neposredno uređuje njegova primjena. U tom vremenski praznom prostoru i dalje su bili u primjeni do tada važeći provedbeni akti, koji bijahu doneseni na temelju sada već nevažećeg Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata.

Donošenjem novih podzakonskih akata (Nar. nov., br. 111/03.) stavlja se izvan snage dio podzakonskih akata, koji su bili doneseni temeljem navedenog bivšeg Zakona koji je uređivao ovu materiju. Dio podzakonskih akata, koji su bili doneseni temeljem bivšeg Zakona, međutim, i dalje je na snazi.

O primjeni novodonesenih podzakonskih akata temeljem Zakona o deviznom poslovanju i primjeni podzakonskih akata temeljem bivšeg Zakona te o podzakonskim aktima koji se više ne primjenjuju, možete pročitati u ovom članku.

Hashtags: