Zakonodavni okvir tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Zakonodavni okvir tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru
Stranica:
104.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih Zajednica i njihovih zemalja članica i Republike Hrvatske (dalje: SSP) u čl. 69., st. 1. određuje da će Hrvatska osigurati postupno usklađivanje postojećeg prava i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis). Nadalje, st. 2. čl. 69. SSP utvrđuje da će usklađivanje započeti danom potpisivanja SSP, te da će se postupno proširiti na sve elemente acquisa do kraja razdoblja od šest (6) godina od stupanja na snagu SSP. U ranoj fazi, usklađivanje će se usredotočiti na dijelove acquisa koji se odnose na unutarnje tržište i na druga područja vezana uz trgovinu. Jedno od prioritetnih područja usklađivanja zakonodavstva je tržišno natjecanje (pravo konkurencije).
Hashtags: