Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 1998.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 1998.
Stranica:
1241.
Autor/i:
Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: