Procjenjivanje pozicija Bilance i Računa dobitka i gubitka i usporedba s proteklim razdobljem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Procjenjivanje pozicija Bilance i Računa dobitka i gubitka i usporedba s proteklim razdobljem
Stranica:
1252.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: