RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Uvjeti za obavljanje poslova pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u općini
  • Postoji li obveza polaganja državnog stručnog ispita za gospodarskog inspektora u području poljoprivrede i šumarstva, ako državni službenik ima položen državni stručni ispit za pristava I. vrste zvanja, a sada obavlja poslove gospodarskog inspektora u navedenom području
  • Postoji li mogućnost za istovremeno obavljanje dužnosti člana poglavarstva i djelatnika u tijelima općine
  • Uvjeti za prijam u državnu službu
  • Obavljanje poslova ili pružanje usluga državnog službenika drugoj pravnoj osobi za vrijeme redovitog radnog vremena, neovisno o tome radi li se o korisniku Državnog proračuna ili ne
  • Ima li predstavničko tijelo grada ovlasti za donošenje općeg akta kojim se uređuje promet na području grada
  • Raspolaganje državnih službenika i privremeni raspored u drugo državno tijelo
  • Izbor zamjenika načelnika općine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)