Kontrola i revizija nabavne funkcije (2)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Kontrola i revizija nabavne funkcije (2)
Stranica:
1306.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Sažetak:
Hashtags: