RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem mnogih međusobno povezanih i uvjetovanih odluka, a na temelju informacija i zaključaka o resursima poduzeća i o mnogobrojnim pojavama koje poduzeće okružuju - upravljači usmjeravaju poslovanje poduzeća u određenom pravcu. Tim se usmjeravanjem - posebice kada se radi o razvojnim i na njima zasnovanim investicijskim odlukama - stvaraju budući uvjeti poslovanja i nove mogućnosti, ali i čvršća poslovna orijentacija koja će, ako je pogrešna, umjesto prosperiteta poduzeća značiti njegovo nazadovanje. Sukladno navedenom, u članku se razmatraju osnovne aktivnosti razvojno-investicijske pripreme.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)