RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Cilj je ovoga članka ukazati na:

    značenje zapisnika u porezno-upravnom postupku na primjeru nadzora obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost,
  • procesna pravila i postupak ispravnog i zakonitog sastavljanja zapisnika u porezno-upravnom nadzoru (inspekcijskom i drugom nadzoru) na primjeru nadzora bilježenja, obračuna, plaćanja, usmjeravanja i izvješćivanja o porezu na dodanu vrijednost,
  • prava, obveze i interese sudionika porezno-upravnog postupka.
U članku su obuhvaćeni prijašnji propisi te zakoni i propisi koji su doneseni u sklopu obveza prema Europskoj uniji (dalje: EU) zaključno s brojem 133/03. Narodnih novina, pa na tom području ne treba očekivati značajnije promjene.

Na jednak način provodi se postupak kada se radi o drugim porezima ili doprinosima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)