Troškovi prigodnih poklona zaposlenicima za predstojeće blagdane

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Troškovi prigodnih poklona zaposlenicima za predstojeće blagdane
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Dani darivanja obilježavaju završetak kalendarske i poslovne godine povećavajući izdatke i radnika i poslodavaca na ime uobičajenog darivanja i radnika i poslovnih partnera. Radnike zanima je li propisima iz područja radnog prava uređeno pravo na poklon, a poslodavca mora li on to pravo poštivati i treba li na poklone platiti porez. Zakonom o porezu na dohodak su određene granice glede vrijednosti poklona do koje poklon ne podliježe porezu, ali Zakonom o porezu na dodanu vrijednost pokloni dani u naravi se smatraju isporukom i podliježu oporezivanju. Na kraju, kada je darivanje obavljeno, knjigovođe te poslovne događaje trebaju proknjižiti. O svemu tome pišemo u ovome članku.
Hashtags: