Obračun amortizacije za računovodstvene i porezne potrebe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Obračun amortizacije za računovodstvene i porezne potrebe
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Sažetak:
Trgovačka društva primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde za sastavljanje temeljnih financijskih izvješća. Sukladno MRS-ovima trebaju povremeno provjeravati je li knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine realna. Prema propisima o oporezivanju dobitka, u slučaju povećanja knjigovodstvene vrijednosti dio troškova amortizacije nastao iz povećanja knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine porezno je nepriznat. Osim toga postoje i razlike u priznavanju naknadnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu. Posljedica toga je djelomično priznavanje amortizacije dugotrajne materijalne imovine u obračunima poreza na dobitak, zbog čega je potrebno u obračunima amortizacije osigurati podatke o porezno nepriznatoj amortizaciji i o amortizaciji za potrebe računovodstva.
Hashtags: