RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zanemarivanje preventivnog djelovanja rezultira pojavom krize. Simptomi akutne krize su barem napeta financijska situacija u smislu prijeteće likvidnosti te loša situacija što se tiče prihoda, najčešće pojava gubitaka u osnovnoj, poslovnoj aktivnosti. Identifikacijom krize poduzeće se suočava s postojećom opasnom situacijom i nastoji dijagnosticirati dubinu krize. Kad je kriza već nastupila, ključno pitanje je: Što učiniti? Reaktivno upravljanje krizom (ovladavanje krizom) podrazumijeva pitanje kako izaći iz krize: vlastitim snagama, pomoću banaka i trećih (vjerovnika, dobavljača, itd.) ili je stanje beznadno te je likvidacija jedino rješenje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)