Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Odluku o promjeni statusa, neovisno o tome radi li se o ulasku u sustav PDV-a ili o izlasku, porezni obveznici donose najčešće na kraju poslovne godine. Za ulazak po sili zakona niti nemaju drugu mogućnost, no na početku obavljanja djelatnosti mogu se odlučiti na ulazak i u tijeku poslovne godine. To u pravilu znači da poduzetnik koji je počeo obavljati djelatnost a nije se odmah prijavio u sustav PDV-a, ne može se prijaviti niti u tijeku godine bez obzira je li ostvario promet i preko 85.000,00 kn. Međutim, za izlazak iz sustava PDV-a vrijedi pravilo visine ostvarenog prometa, iznad ili ispod 85.000,00 kn, kao i "način" ulaska u sustav, dragovoljno, ili po sili zakona.

Razdoblje mjeseca prosinca je upravo vrijeme u kojemu poduzetnici trebaju odlučiti o svojem poreznom statusu te o tome izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave, a o čemu treba pritom voditi računa, pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: