Godišnji popis - inventura kod fizičkih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Godišnji popis - inventura kod fizičkih osoba
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom se članku ukazuje na posebnosti kako s poreznog tako i "knjigovodstvenog" motrišta na dopuštene (utvrđene Odlukama Hrvatske obrtničke komore) i prekomjerne gubitke - manjkove na robi te zalihama koji se utvrđuju u godišnjem popisu.

Napominjemo da i ostale fizičke osobe, odnosno ostale obrtničke djelatnosti i slobodna zanimanja za koje nisu donesene službene odluke Obrtničke komore, mogu donijeti vlastite odluke o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma. Tako će manjkovi dobara, u granicama utvrđenim i tim odlukama, biti porezno priznati i neće biti oporezivi PDV-om.

Hashtags: