Porezne olakšice pri utvrđivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja u 2003. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Porezne olakšice pri utvrđivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja u 2003. godini
Stranica:
119.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Sažetak:
Osim poreznih pogodnosti i olakšica koje su fizičke osobe obavljajući samostalnu djelatnost mogle koristiti i ranije, izmjenama i dopunama Zakona i novog Pravilnika o porezu na dohodak propisana su nova porezna oslobođenja, kojima se dodatno umanjuje osnovica poreza na dohodak. Nove olakšice i oslobođenja porezni obveznici će moći primijeniti pri utvrđivanju i oporezivanju dohotka od samostalne djelatnosti za cijelu 2003. godinu, ako dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija.

U nastavku članka pojašnjeni su uvjeti kojima treba udovoljiti da bi određene olakšice bile porezno priznate, kao i način njihova evidentiranja u poslovnim knjigama. Porezne olakšice obvezatno se iskazuju i na posebnom dijelu godišnje porezne prijave koja je sastavni dio Obrasca DOH, a koja se podnosi do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu.

Hashtags: