Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo od 1. siječnja 2004.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo od 1. siječnja 2004.
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.
Sažetak:
Odredbe Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Nar. nov., br. 80/01.) prestaju vrijediti 31. prosinca 2003. jer se od 1. siječnja 2004. primjenjuju odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Ovaj Zakon je objavljen u Nar. nov., br. 170/03. od 27. listopada s primjenom od 1. siječnja 2004., a o tome što novo donose izmjene Zakona o radnom vremenu trgovine na malo, pišemo u nastavku.
Hashtags: