Likvidacija trgovačkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Likvidacija trgovačkih društava
Stranica:
1358.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Hashtags: