RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U posljednjih desetak godina došlo je do naglog porasta sklapanja međudržavnih ugovora o zaštiti stranih ulaganja, kao i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U literaturi, ti su ugovori poznati pod svojim engleskim nazivima i kraticama kao Bilateral Investment Treaties ili BIT, te Double Taxation Treaties ili DTT. Prvi moderni BIT sklopljen je prije 40 godina između Njemačke i Pakistana. Od tada do danas sklopljeno je više od dvije tisuće takvih ugovora. Na taj je način postignuta takva zaštita stranih ulaganja u bilateralnim odnosima između država ugovornica kakva se do danas nije mogla postići putem nekog multilateralnog međunarodnog ugovora. Sadržaj tih bilateralnih ugovora je, naime, između zemalja ugovornica bitno promijenio položaj stranih ulaganja u pogledu njihova pristupa, načina postupanja, oduzimanja, plaćanja naknade za oduzetu imovinu, a naročito u pogledu rješavanja sporova koji bi mogli nastati u vezi sa stranim ulaganjima. Ta je promjena tako temeljita da zaista možemo govoriti o novom međunarodnopravnom okviru za strana ulaganja. Gospodarstvenici iz država koje su potpisale takve sporazume ponekad nisu u cijelosti niti svjesni svih pravnih posljedica koje proizlaze iz takvih ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)