RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi br. 11/03. objavili smo članak o oporezivanju nasljedstva i darova u RH.

U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove tematike, na način da isti autor piše o oporezivanju nasljedstva i darova u Austriji, što je korisno jer se time omogućuje razmatranje ove problematike na komparativnoj razini.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)