RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 6. studenoga 2003. stupio je na snagu Zakon o pravu na pristup informacijama. Tim je zakonom uređeno spomenuto pravo koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, zatim su propisana načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštita prava na pristup informacijama.

O navedenome, uz prikaz bitnih akata u okviru ove materije pišemo u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)