Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih dobitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
Članak:
Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih dobitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
Stranica:
1396.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: