Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - opće pravilo (čl. 280. ZOO-a)
  • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - uvjeti pobijanja (čl. 281. ZOO-a)
  • Posredovanje - primjena pravila o ugovoru o djelu (čl. 814. ZOO-a)
Hashtags: