Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Radno pravo
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:
    Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)
  • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 126. ZR-a)
Hashtags: