Stečaj

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Stečaj
Stranica:
118.
Autor/i:
Sažetak:
    Stečajni postupak - primjena odredaba parničnog postupka (čl. 6. SZ-a)
  • Osnivanje odbora vjerovnika (čl. 32. SZ-a)
  • Pobijanje pravnih radnji stečajnog duž- nika - vrijeme poduzimanja pravne radnje (čl. 138. SZ-a)
Hashtags: