Odluka o komunalnoj naknadi

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Odluka o komunalnoj naknadi
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
    Komunalna naknada - obveznik (čl. 4. OOKN)
Hashtags: