RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Mjesna nadležnost suda (čl. 46. ZPP-a)
  • Isprave u parničnom postupku (čl. 108. ZPP-a)
  • žalba protiv presude - pravodobnost (čl. 348. ZPP-a)
  • Odlučivanje o prijedlogu za ponavljanje postupka (čl. 424. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)