RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Odbitak kamata i dopuštenost rezervacija na zakašnjela plaćanja u smislu poreza pravnih osoba od obračunske godine 1999.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)