RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2002
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:111.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Prodaja zemljišta d.o.o.-u uz odredbu o počeku u odnosu na kupoprodajnu cijenu: ne postoji pravo člana društva na naknadu za korištenje kod istupanja iz kupoprodajnog ugovora u krizi d.o.o.-a
  • Pravo člana društva na naknadu za korištenje nastalo iz istupanja iz kupoprodajnog ugovora koje je izjavljeno u krizi društva dijeli sudbinu prava na kupoprodajnu cijenu koja je do tada bila u odgodi i svrstava se isto kao i to pravo kao pomoć člana društva koja zamjenjuje vlastiti kapital.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)