Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
    Dioničko društvo - opoziv članova uprave (čl. 244. ZTD-a)
Hashtags: