Zakon o izvlaštenju

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Zakon o izvlaštenju
Stranica:
95.
Autor/i:
Sažetak:
    Poništenje pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji stambene zgrade (čl. 48., st. 2. ZOI)
  • Nemogućnost primjene zakona o eksproprijaciji u postupcima određivanja naknade (čl. 46. ZOI)
Hashtags: