Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
    Izdavanje građevne dozvole na zahtjev jednog suvlasnika (čl. 82., st. 1., al. 2. ZOV)
Hashtags: