Porez na promet

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Porez na promet
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Ispostavljanje više računa s posebno iskazanim porezom o istoj činidbi
Hashtags: