Bilančno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Bilančno pravo
Stranica:
102.
Autor/i:
Sažetak:
    Iskazivanje ekonomskih dobara u aktivi i pasivi - Mjerodavnost vrijednosti iz porezne bilance - Ne dolazi do posebne revizije ni u slučaju poslovne imovine po pravu poreza na prihode
Hashtags: