Račun i mjenica kao vjerodostojne isprave

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Račun i mjenica kao vjerodostojne isprave
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Velik broj sudskih imovinskih sporova započinje tužbom, tj. prijedlogom radi izdavanja platnog naloga, tj. rješenja o ovrsi radi naplate novčane tražbine temeljem vjerodostojne isprave - računa, obračuna kamata, mjenice i dr. Takvi mandatni postupci osobito su zastupljeni pred trgovačkim, ali u nemalom broju i pred općinskim sudovima. Čini se da svakodnevna praksa najčešće odstupa od putokaza sadržanih u nekim precedentima na razini Visokog trgovačkog, tj. Vrhovnog suda RH.

U ovom se članku razmatraju dvije odluke tih sudova u svjetlu postupovnih propisa, ali i propisa koji uređuju odnosni dokument (ispravu) kao i prakse njegova izdavanja. Posebno se iznosi i aktualan slučaj (pred jednim trgovačkim sudom) odbijanja (ne odbacivanja) prijedloga za ovrhu temeljem mjenice priložene u ovjerovljenom prijepisu (preslici). De lege ferenda autor sugerira izjednačavanje uvjeta u pogledu zahtjeva ovjerovljenosti vjerodostojne isprave u trgovačkim postupcima i izvan njih.

Hashtags: