Nemoguće i otežano - viša sila i promijenjene okolnosti u međunarodnim trgovačkim ugovorima

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Nemoguće i otežano - viša sila i promijenjene okolnosti u međunarodnim trgovačkim ugovorima
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Branimir LUKŠIĆ
Sažetak:
U većini nacionalnih zakonodavstava postoje iznimke od načela pacta sunt servanda, događaji kada je nemoguće ili vrlo otežano i mukotrpno jednoj stranci ispuniti svoju ugovornu činidbu. Ovo je osobito slučaj u međunarodnom trgovačkom poslovanju, kada su, zbog relativno čestih gospodarskih i političkih promjena, ili zbog dužega trajanja ugovora, stranke suočene s nepredvidivim okolnostima nad kojima one nemaju nikakve kontrole, koje čine ispunjenje ugovornih obveza nemogućim ili vrlo tegobnim. Od više pokušaja da se na međunarodnoj razini pravo uhvati u koštac s ovim problemima ističu se unifikacijske odredbe bečke Konvencije.

U ovom se članku raščlanjuje pojam više sile i promijenjenih okolnosti u trgovačkim ugovorima, iznose se odredbe o tome u nekim nacionalnim zakonodavstvima i u bečkoj Konvenciji, te se daje odgovor na pitanje, mogu li, i pod kojim uvjetima, praznine glede ovoga u Konvenciji biti ispunjene odredbama nekih drugih međunarodnih instrumenata, kao što su npr. UNIDROIT Pravila za međunarodne trgovačke ugovore. S tim u vezi daje se sugestija kako u praksi međunarodnih trgovačkih transakcija premostiti ove praznine u ugovorima čije je mjerodavno pravo bečka Konvencija.

Hashtags: