Pravo na denacionalizaciju i prava iz denacionalizacije

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Pravo na denacionalizaciju i prava iz denacionalizacije
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Sažetak:
U ovom se članku ukazuje na razliku između potestativnog, vremenski ograničenog prava na denacionalizaciju koje pripada prijašnjem vlasniku i njegovim nasljednicima prvog nasljednog reda, i prava iz denacionalizacije, tj. prava na određeni oblik naknade i prava na restituciju. Interpretiraju se pravila koja isključuju prava na restituciju. U okviru zakonskih ograničenja ovlaštenik prava na denacionalizaciju i obveznik iz denacionalizacije mogu sklopiti nagodbu s obvezom davanja naknade ili restitucije, odnosno supstitucije.
Hashtags: