Računovodstvo komisijske prodaje robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Računovodstvo komisijske prodaje robe
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Ugovaranje prodaje robe u komisiji na domaćem tržištu, jedan je od oblika posredovanja u trgovini, predvi đen člankom 18. Zakona o trgovini - pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 49/03. i 103/03.). Ovaj oblik posredovanja u trgovini na veliko i malo koriste poduzetnici radi povećanja i ubrzanja plasmana svojih proizvoda, a i građani koji žele prodati određenu stvar radi stjecanja dopunskih prihoda. Odnos posrednika (komisionara) i prodavatelja (komitenta) uređuje se ugovorom sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o obveznim odnosima i propisa o porezu na dodanu vrijednost. U ovom članku autor praktičnim primjerima objašnjava primjenu tog oblika posredovanja.
Hashtags: