Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2004.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2004.
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Temeljem pisanog zahtjeva poreznog obveznika, obavljenog nadzora ili drugih podataka o poslovanju s kojima raspolaže, nadležna ispostava Porezne uprave može rješenjem utvrditi nove svote mjesečnih predujmova ili odrediti drugo razdoblje plaćanja predujmova poreza na dobitak.

Koje elemente sadrži zahtjev kojim se traži izmjena visine predujma, koji se financijski izvještaji prilažu u svrhu dokazivanja opravdanosti zahtjeva te kako se više plaćeni predujmovi mogu preusmjeriti za plaćanje drugih poreza, pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: