Kodeks poslovanja za odnose hotelijera i putničkih agencija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Kodeks poslovanja za odnose hotelijera i putničkih agencija
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Kodeks poslovanja za odnose hotelijera i putničkih agencija iz 1999. zamjenjuje prethodni iz 1991., te za razliku od njega, osim specifičnih pravila vezanih za postupak formiranja ugovora i njegov prestanak, propisuje i sadržaj hotelskih ugovora koji se odnosi na individualne putnike ili skupinu putnika. Utvrđeni, unificirani i sistematizirani trgovački običaji nastali u međunarodnoj praksi putničkih agencija i hotelijera trebali bi i nadalje pridonositi većoj jasnoći, izvjesnosti i pravnoj sigurnosti, kako putničkih agencija i hotelijera kao ugovornih strana, tako i putnika kao korisnika ugovorenih hotelskih usluga.
Hashtags: