Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
70.
Autor/i:
Sažetak:
  Obračun PDV-a na hostije
 • Oporezivanje usluga slušanja programa Radio Dalmacije putem Interneta
 • Uvoz softverskih programskih paketa - licencija za korištenje softvera
 • PDV na isplatu naknade štete temeljem police osiguranja
 • Porezni položaj ribolovnih dozvola za športskorekreacijski ribolov
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a pri uvozu nove opreme
 • Obveznik poreza na dodanu vrijednost
 • Porez na dodanu vrijednost i intrauterini ulošci
 • Porezni položaj knjižice Plan Grada Zagreba
 • Obračun PDV-a na usluge u svezi s isporukama gotovog novca
 • Primjena nulte stope PDV-a na časopis Hrvatski iseljenički zbornik
 • Ostvarivanje poreznih olakšica propisanih Sporazumom o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Republike Hrvatske i SAD
 • Obveza obračuna PDV-a kod raspodjele prihoda od prodaje knjiga
 • Obračun PDV-a na naknadu za uslugu vođenja knjiga
 • Porez na dodanu vrijednost - izdavanje potvrde o primljenoj novčanoj donaciji
 • Povrat PDV-a javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima
Hashtags: