Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
75.
Autor/i:
Sažetak:
    Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod unosa nekretnina u temeljni kapital
  • Porez na promet nekretnina u postupku izvla- štenja nekretnina
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod naknadne naplate poreza
Hashtags: