Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
89.
Autor/i:
Sažetak:
    Poslovanje pravnih osoba putem interneta
  • Priznavanje rashoda s naslova otpisa potraživanja pri oporezivanju dobitka
  • Porezno priznavanje rezerviranja po Zakonu o rudarstvu
  • Porezni položaj pravnih osoba koje obavljaju istraživačko-razvojnu djelatnost
  • Porezni položaj poticaja istraživanju i razvoju
  • Oporezivanje prihoda stečenog likvidacijom trgovačkog društva
  • Porez po odbitku na usluge istraživanja tržišta
Hashtags: