Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Stranica:
104.
Autor/i:
Sažetak:
    Zastara doprinosa za obvezna osiguranja
  • Utvrđivanje osnovice i doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi obavljanja druge samostalne djelatnosti
  • Osiguranje učenika i studenata za vrijeme praktične nastave odnosno stručne prakse i obvezni doprinosi
  • Obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa isplatitelja predstavništva inozemne pravne osobe u RH
  • Povrat doprinosa za obvezna osiguranja s osnove druge samostalne djelatnosti
Hashtags: