Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:
  Zahtjev za povratom plaćene carine i drugih pristojbi
 • Carinjenje poštanskih pošiljaka
 • Ostvarivanje carinske povlastice pri preseljenju predmeta kućanstva
 • Oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja pri uvozu električnog skutera
 • Naknadni obračun PDV-a pri namjeri otuđenja opreme uvezene temeljem čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Zamolba za produženje roka za ostvarivanje carinske povlastice pri preseljenju predmeta kućanstva
 • Privremeno iznošenje osobnih stvari iz Republike Hrvatske
 • Uvoz motornih vozila uz povlastice po osnovi donacije
 • Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri povratu robe iz inozemstva
 • Carinski status osobnog automobila kao predmeta nasljeđivanja
 • Uvoz osobnih automobila u Republiku Hrvatsku
 • Uvoz pomoći hrvatskim sveučilištima
Hashtags: