Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
140.
Autor/i:
Sažetak:
  PDV - novele
 • Sporazumni prestanak ugovora o radu - oslobođenje radnika od obveze od rada
 • Ovrha na plaću
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Upravitelj stambene zgrade
 • Obrtnička radnja kao stranka u postupku
 • Osiguranje od automobilske odgovornosti
 • Ustupanje tražbina
 • Pravni status i ovlasti trgovačkog putnika
 • Zatezne i ugovorne kamate kao samostalne tražbine
 • Obveza banke iz bankarske garancije
 • Visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
 • Mediji i javnost "vlasništva"
 • Pravni lijek kod privremenih mjera
 • Unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda RH
 • Odnos prokure i nadzornog odbora
Hashtags: