RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku govorit ćemo o promjeni subjekta obveznopravnoga odnosa i to na strani dužnika. Zakon o obveznim odnosima je promjene na strani dužnika svrstao u tri grupe, i to: preuzimanje duga (čl. 446. do 450.), potom pristupanje dugu (čl. 451. i 452.), te preuzimanje ispunjenja (čl. 453.).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)