Računovodstvo obračunskih plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija, preuzimanje duga)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Računovodstvo obračunskih plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija, preuzimanje duga)
Stranica:
11.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Osim bezgotovinskim i gotovinskim plaćanjima, poduzetnici mogu svoje obveze podmiriti odnosno potraživanja naplatiti i obračunskim putem. Pritom se najčešće koristi prijeboj (kompenzacija) ali postoje i drugi načini obračunskih plaćanja: putem cesije, asignacije ili preuzimanja duga.

U ovom članku autorica je pojasnila specifičnosti kompenzacije, cesije, asignacije i preuzimanja duga s oglednim primjercima ugovora, načinu njihova knjiženja i uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni s motrišta Zakona o obveznim odnosima i Zakona o platnom prometu.

Najvažnije je već u uvodu istaknuti kako se obračunska plaćanja NE smiju obavljati ako na računu za redovno poslovanje postoje evidentirane nenamirene dospjele obveze ako je račun "blokiran"!

Hashtags: