Mjerenje profitabilnosti kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Mjerenje profitabilnosti kupaca
Stranica:
20.
Autor/i:
Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
U modernoj "ekonomiji kupca" mijenjaju se parametri utvrđivanja vrijednosti tvrtke. Brojne tvrtke iz tercijarnog i kvartarnog sektora svoju vrijednost temelje na kupcu, odnosno klijentu. U nadolazećoj budućnosti većina tvrtki će biti vrednovana izravno proporcionalno veličini i razvijenosti odnosa s kupcima kao "glavne" imovine. U novijoj računovodstvenoj teoriji u tom smislu se sve više govori o vrijednosti kupca, odnosno vrijednosti životnog vijeka kupca (Customer Lifetime Value - CLV), odnosima s kupcima kao kapitalu (Customer Relationship Capital - CRC), marketingu baziranom na vrijednosti (Value Based Marketing - VBM) itd. Više o tome u nastavku članka.
Hashtags: