Planiranje u zdravstvenim ustanovama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Planiranje u zdravstvenim ustanovama
Stranica:
30.
Autor/i:
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Prilikom planiranja proračuna za 2004. zdravstvene ustanove bile su oslobođene od primjene odredaba Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 96/03.) u dijelu izrade financijskih planova. Ove su godine, međutim, uključene u sustav planiranja prema Zakonu o proračunu. Kako zbog svoga specifičnog načina financiranja nisu u mogućnosti u potpunosti primijeniti sve elemente financijskog plana propisane Zakonom o proračunu, za njih su izrađene posebne Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2005. - 2007.
Hashtags: