Izmjene u načinu popunjavanja Obrasca OBVEZE za korisnike državnog proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Izmjene u načinu popunjavanja Obrasca OBVEZE za korisnike državnog proračuna
Stranica:
38.
Autor/i:
Sažetak:
Bilanca kao financijski izvještaj jedina nam omogućava sustavno i vrijednosno praćenje obveza proračuna i proračunskih korisnika na određeni dan. Korisnici su obvezni dostaviti Bilancu samo na kraju fiskalne godine što se u ovako informacijski zahtjevnom sustavu pokazalo kao nedostatak. Podatci koje nam daje Bilanca često puta su potrebni u kraćim vremenskim razdobljima stoga je Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE nezamjenjiv izvor informacija.
Hashtags: